Prihlásiť sa

Trebišovský majáles - /Stavanie Mája/ 30.4.2017

30.04.2017

Mesto Trebišov zorganizovalo spoločensko-kultúrne stretnutie pri príležitosti osláv Sviatku práce. Atmosféra dvojdňového podujatia sa niesla, ako každý rok, v ľudovom duchu. 

Počas prvého dňa Trebišovského majálesa vystúpili žiaci základnej umeleckej školy a domáce folklórne kolektívy. Ako je u nás zvykom, v predvečer 1. mája bol v Trebišove postavený „Máj“.         

Program začal o 16.00 h na Mariánskom námestí pri budove ZUŠ v Trebišove hudobným vystúpením žiakov školy. Počas programu zdobili najmladší trebišovskí folkloristi mladý 10 metrový stromček farebnými stuhami. Nasledoval sprievod prítomných ľudí, folkloristov a účinkujúcich detí pred budovu Mestského kultúrneho strediska, kde bol na vopred pripravené miesto ukotvený „Máj“. V kultúrnom programe sa postupne predstavili folklórne skupiny: Furmaňe, Paričovčan a dva folklórne súbory: Ľeľija a Trebišovčan.