Delegácia z maďarskej univerzity na návšteve mesta Trebišov

04.05.2017

Štvrtok 4. mája 2017 mesto Trebišov navštívila 50-členná delegácia z Fakulty spoločenských vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Corvinus z Budapešti. Na pôde Mesta Trebišov sa stretli s primátorom mesta PhDr. Markom Čižmárom.

V sprievode riaditeľa RRA Dolný Zemplín Ing. Pála Bartu maďarskí hostia spojili návštevu s obhliadku historických a kultúrnych pamiatok v meste,  ale i pamätihodnosti regiónu.  

© 2024 MESTO TREBIŠOV