Prihlásiť sa

Mesto Trebišov začalo v máji s obnovou amfiteátra v mestskom parku

29.05.2017

Predmetom obnovy je úprava amfiteátra s cieľom vytvoriť sezónne prekrytie pódia. Stavebná firma prevzala stavenisko 3.5.2017. Prestrešenie amfiteátra sa rieši tieniacou plachtou, ktorú mesto objednalo na mieru. Strešný materiál o rozmeroch 172,26m2 bude dodaný dodávateľom, ktorý ho zároveň namontuje priamo na železnú konštrukciu. Aktuálne sa zrealizuje výkop základových pätiek a samotná betonáž pätiek. Do konca mája sa prevedie vytýčenie základových pätiek pod oceľový priehradový nosník. Výstuž základových pätiek bude zo zvarovanej sietí KARI. Oblúkový priehradový oceľový nosník je toho času vo výrobe. Predpokladaný termín ukončenia prác je stanovený na 30. jún 2017.

Finančné prostriedky vo výške 85.000 eur sa podarilo mestu získať od vlády SR dňa 4. novembra 2015 počas jej výjazdového rokovania v Trebišove. Uvedenú účelovú dotáciu mesto použije na prekrytie javiska a realizáciu sedenia v amfiteátri trebišovského parku.

Prekrytím pódia sa zvýši bezpečnosť a pohodlie domácich a hosťujúcich interpretov účinkujúcich na podujatiach.

Obnovou priestoru amfiteátra mesto poskytne občanom Trebišova a jeho návštevníkom lepšie podmienky a možnosti využitia historického parku, ale i zvýšenie komfortu v ňom.