Prihlásiť sa

Rekonštrukcia chodníka, vstupnej a odstavnej plochy, oprava brány na cintoríne v MČ Paričov

01.06.2017

Mesto Trebišov zrekonštruovalo prostredníctvom stavebnej skupiny mesta a pracovníkov aktivačného strediska vstupnú plochu a parkovaciu plochu na cintoríne v MČ Paričov.

Rekonštrukciu plôch realizovali technické zložky mesta Trebišov.

Na upravovanej ploche bola po odstránení zeminy vytvorená podkladová a vrchná vrstva z kameňa, ktoré boli následne zhutnené.

Chodník je vyložený zo zámkovej dlažby. Vstupná plocha, odstavná plocha a chodník sú olemované prírodným štiepaným kameňom, ktorý pochádza z opravovaného chodníka v mestskom parku ako nepotrebného pôvodného materiálu.

Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov zrealizovali v prvej polovici júna opravu vstupnej brány, výmenu spodných plechových častí brány, maľovanie konštrukcie aj oplotenia.

V rozvodnej skrini nainštalovali 2 vývody zásuviek s napätím 220 V. Dlhodobá požiadavka na ich zavedenie vzišla od občanov mesta, z dôvodu potreby sfunkčnenia elektrického náradia pri úprave hrobových miest.  

V domaľovaní celého oplotenia cintorína sa bude pokračovať v nasledujúcom období.