Prihlásiť sa

Deň otvorených dverí na mestskom úrade

31.05.2017

Mesto Trebišov usporiadalo aj v roku 2017 Deň otvorených dverí na mestskom úrade pre deviatakov základných škôl. Žiaci a ich učitelia mali možnosť nahliadnuť do priestorov určených len zamestnancom MsÚ a zoznámiť sa s ich prácou. Na pôde MsÚ ich privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár. V úvode im vedúca odd. školstva Mgr. Danica Gajdošová odprezentovala základné charakteristiky mesta a jednotlivých oddelení úradu.

Pre žiakov bol pripravený program, v rámci  ktorého si vyskúšali pozíciu komunálnych poslancov počas simulovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Prítomní žiaci rokovali,  hlasovali, zapájali sa do diskusií, reagovali na faktické poznámky. Štyria najaktívnejší boli odmenení. Neunikla im ani činnosť referentov na jednotlivých úsekoch úradu. Primátor  prijal deviatakov vo svojej kancelárii aj v zasadačke, kde ich oboznámil so svojou funkciou a úlohami, ktoré z nej plynú. 

Na žiakov čakalo aj malé občerstvenie. Posledným bodom programu DOD boli ukážky pracovných činnosti mestských policajtov. V priestoroch MsP si prezreli operačné stredisko, kde je nainštalovaný kamerový systém. Príslušníci mestskej polície ukázali simulovaný odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, policajný výstroj a výzbroj, ale i činnosť hliadky pri dokumentovaní prípadu. Úspech mala aj ukážka montáže a demontáže technického  prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Prezentované bolo tiež materiálne vybavenie mestskej polície na pracoviskách.