Prihlásiť sa

Začali sa práce na obnove mestskej plavárne

07.06.2017

Mesto uzavrelo zmluvu o dielo s firmou STAVIMAT s.r.o. Trebišov na uskutočnenie stavebných prác na mestskej plavárni. Na obstaranie týchto prác bol použitý postup podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky „OBNOVA MESTSKEJ PLAVÁRNE V TREBIŠOVE - I. ETAPA“ .

Mesto už začalo s rekonštrukciou mestskej plavárne. Počas 23. kalendárneho týždňa sa rozbehli práce na jej oprave. Pracovníci firmy aktuálne vyberajú staré sklenené výplne s hliníkovými rámami na 2. nadzemnom poschodí a osádzajú nové plastové 5- komorové, s izolačným trojsklom.