Oprava odvodňovacieho žľabu na Hviezdoslavovej ulici

03.07.2017

V 26. KT pracovníci stavebnej skupiny mesta začali s opravou odvodňovacieho žľabu nachádzajúceho sa pozdĺž chodníka pri Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici. Práce budú pozostávať z doplnenia a osadenia betónových kociek a obrubníkov, následne pracovníci vyčistia uličné vpusty. V priebehu mesiaca júl sa plánuje položiť na chodník, ktorý je v dezolátnom stave, nový asfaltový povrch.

© 2023 MESTO TREBIŠOV