Upratovanie priestorov mesta pracovníkmi MsAS

04.07.2017

Utorok 4. júla 2017 pracovníci MsAS zhrabali a upratali zelené pásy po kosení na Cintorínskej ulici aj v priestoroch sídliska Stred, odstránili zarastené okraje komunikácie od trávy na Švermovej ulici.

© 2023 MESTO TREBIŠOV