Úprava korún stromov na Komenského ulici

07.07.2017

Piatok 7. 7. 2017 pracovníci MsHS upravili tvar korún stromov narážajúcich do fasády bytového domu na Komenského ulici. Zároveň skrátili letorasty vŕb rastúcich oproti budove BD zo západnej strany.

© 2023 MESTO TREBIŠOV