Slávnostné otvorenie petangového ihriska

31.08.2017

Mesto Trebišov slávnostne otvorilo nové petangové ihrisko štvrtok 31. augusta 2017 o 10.00 h na sídlisku Sever.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, riaditeľ pobočky Raiffeisen bank Ing. René Frajtko, prednosta Mestského úradu v Trebišove Mgr. Peter Sovák, vedúci Mestského hospodárskeho strediska Mgr. Mário Fazekaš a široká verejnosť. 

Mesto Trebišov zrevitalizovalo v spolupráci s obyvateľmi  sídliska Sever verejné priestranstvo v uvedenej lokalite a vytvorilo z neho obnovené „zelené“ miesto na relax, oddych a netradičné športovisko najmä pre seniorov. Zároveň touto aktivitou umožnilo podporiť vzájomné stretávanie sa obyvateľov a  spoločné trávenie voľného času.

Ihrisko je jediné svojho druhu v Trebišove. Mesto ho vytvorilo na zelenej ploche v blízkosti viacerých bytových domov neďaleko centra. Prínosom tohto nového športoviska bude rozvoj komunitného života a oživenie málo využívanej časti v jednej z mestských lokalít. Vyčlenený priestor petangového ihriska poslúži nielen seniorom, ktorí majú veľkú záľubu v tejto hre, ale aj ostatným Trebišovčanom, ako oddychová zóna.

V rámci obnoveného priestoru a vytvorenia petangového ihriska bol vysypaný štrkopiesok ako podklad ihriska, osadené boli 2 lavičky a v blízkosti hracej plochy mesto vysadilo okrasné dreviny.  Na ihrisku mesto umiestnilo aj tabuľu s pravidlami petangu. 

Petangové ihrisko je výsledkom úspešného projektu, s ktorým sa mesto Trebišov uchádzalo o hlasy vo verejnom hlasovaní v programe „Gesto pre mesto“. Mesto získalo finančný dar vo výške 1 000 EUR na realizáciu ihriska od  Raiffeisen banky.  

© 2024 MESTO TREBIŠOV