Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2017

27.08.2017

Jedlé exponáty, plné vitamínov a vystavovatelia, ochotní podeliť sa o svoje zeleninárske či ovocinárske úspechy! Aj takúto inšpiráciu mohli získať návštevníci budovy Správy parku (bývalá športová hala v parku) počas podujatia DNI MESTA TREBIŠOV, v dňoch 26. a 27.8.2017, kde primátor mesta PhDr. Marek Čižmár otvoril Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.

Účastníci výstavy, členovia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Trebišove, na nej oprezentovali dopestované výsledky prác ich celoročnej činnosti.

Organizátorom výstavy bol OV Slovenského zväzu záhradkárov v Trebišove v spolupráci s mestom Trebišov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV