Deň dobrovoľníctva v Trebišove

05.10.2017

Mesto Trebišov vytvorilo žiakom, ale aj širokej verejnosti priestor na dobrovoľnícke činnosti pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva. V Trebišove bol na tento účel určený štvrtok 5. októbra 2017, počas ktorého sa deti z materských škôl, žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a verejnosť zapojili do hromadných aktivít. Dobrovoľníci sa podujali zveľadiť verejné priestranstvo Trebišova.

Organizátormi Dňa dobrovoľníctva v Trebišove boli Mesto Trebišov - oddelenie školstva, Mestské aktivačné stredisko, Správa CHKO Latorica Trebišov a ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

Počas akcie dobrovoľníci upravili priestor v mestskom parku, v okolí rieky Trnávka a zrevitalizovali verejné priestranstvo v okolí ZŠ na Ul. I. Krasku.

Dobrovoľnícke aktivity prebiehali v čase od 10.00 h - 12.00 h

- úprava okolia rieky Trnávka /zber odpadkov/,

- revitalizácia mestského parku /hrabanie, čistenie.../,

- upratovanie v okolí ZŠ na Ul. I. Krasku.

Organizátori vytvorili v tomto roku jednorazovú dobrovoľnícku príležitosť, avšak ktorýkoľvek dobrovoľník, keď chce vykonať činnosť vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár a v prospech niekoho alebo niečoho, môže so skrášľovaním mesta pokračovať.

© 2024 MESTO TREBIŠOV