Prihlásiť sa

43. Oblastná výstava králikov, mláďat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva.

07.10.2017

Počas víkendu 7. a 8. 10. 2017 usporiadala Základná organizácia SZCHO Trebišov č. 5 v spolupráci s mestom Trebišov oblastnú výstavu drobnochovu v priestoroch Mestského hospodárskeho strediska.

Heslo výstavy „Chováme pre krásu, radosť a úžitok“ splnilo svoj cieľ, čo sa prejavilo aj vo vysokej návštevnosti (500 platiacich dospelých osôb + cca 400 detí). Spolu 32 vystavovateľov z Trebišova, Sečoviec, Dargova, Čeľoviec, Hrane, Bačkova, Parchovian, Vojčíc, Nižného Klatova, Dvorianok, Kazimíra, Slanca, Zemplínskej Novej Vsi, Veľat a Michaloviec predstavili výsledky svojej chovateľskej práce z celého roka.

Najlepším zvieratám boli udelené čestné ceny. Poďakovanie za zorganizovanie tejto „živej“ dvojdňovej výstavy patrí o.i. sponzorom, ktorí prispeli finančným, prípadne materiálnym spôsobom.