XXV. ročník celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou

06.10.2017

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Mesto Trebišov, MsKS Trebišov a ZO ZDOS Trebišov zorganizovali XXV. ročník celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou. 

Na divadelných predstaveniach v dňoch 5.10.2017 (štvrtok) a 6.10.2017 (piatok) sa zúčastnila široká verejnosť. Festival sa uskutočnil v divadelnej sále MsKS v Trebišove. Do prehliadky sa v tomto roku súťažne zapojilo 6 ochotníckych kolektívov a jedno divadlo - Bábkové divadlo BABDLO Prešov, ktoré odohralo nesúťažné predstavenie s názvom Statočný cínový vojačik.      

Po ukončení všetkých inscenácií boli vyhlásené výsledky súťažných neprofesionálnych divadiel v tomto znení:

Ocenené súbory:

  1. miesto:  Inscenácia Láska v studni (Divadlo HAVRAN Rimavská Sobota)
  2. miesto:  Inscenácia Hans Jahn – stojaci, bdiaci... (DS KĽUD Kladzany)
  3. miesto:  Inscenácia Matka (DS DIVOSUD – Rimavská Sobota)


Individuálne ocenenia:  

Cena za dramaturgicko-réžijnú koncepciu: Peter Weinciller

Cena za mužský herecký výkon: Roman Čarnoký za postavu Jana v hre Matka a za postavu Goviho v hre Láska v studni

Cena za ženský herecký výkon: Monika Ternerová za postavu vnučky v hre Svadobné košele

Cena za návrh a realizáciu kostýmov: Daniel Soóš a Mária Klebanová v hre Revízor
 

Diplomy za účasť:

DOS ONDAVAN Stropkov
Divadlo DOMINUS Močenok
Divadlo Štefana Kvietika Veľký Krtíš

Odbornú porotu tvorili:

PhDr. Peter Karpinský, PhD. 
Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.
Mgr. art. Michaela Piesyk 

Festival je podporený verejnými zdrojmi z Fondu na podporu umenia.  

© 2024 MESTO TREBIŠOV