Prihlásiť sa

Šarkaniáda 2017

15.10.2017

Obloha nad Trebišovom sa po roku opäť zaplnila šarkanmi. Šarkaniáda, ktorá potešila najmä deti, sa uskutočnila na zelenej lúke pri zimnom štadióne. Najzaujímavejšie a najkrajšie šarkany ocenil organizátor peknými cenami.   

Vyrobiť vlastného šarkana sa oplatilo. Pracovníci Centra voľného času si pre účastníkov jesennej Šarkaniády pripravili viacero súťaží. Každý zúčastnený dostal sladkú odmenu, zohriať sa deti mohli aj teplým čajom.   

V kategórii „O najdlhší chvost“ získal prvenstvo Nikita Mecger. „Najrýchlejšieho letca“ mali na tohtoročnej Šarkaniáde súrodenci Mia a Peter Lešoví. Mnohé deti si šarkanov vyrobili spolu so svojimi rodičmi a tešili sa farebnosti aj ich veľkosti. Najkrajším vlastnoručne vyrobeným šarkanom sa stal šarkan, ktorý vzišiel zo šikovných rúk Mie a Petra Lešovcov. Najkrajšiu zakúpenú farebnú tvár z papiera vlastnil, podľa udelenia ceny poroty, Matúš Halgaš.

Mesto Trebišov sa rozhodlo v tomto roku udeliť aj cenu absolútneho víťaza, ktorú získali súrodenci MIA a PETER LEŠOVÍ za svojho bezkonkurenčného šarkana.