Úcta k starším

17.10.2017

Pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším mesto Trebišov zorganizovalo príjemné posedenie pre seniorov v divadelnej sále MsKS so spoločensko-zábavným programom, v ktorom vystúpila šarmantná speváčka balkánskych piesní Jadranka.

Účastníkov kultúrneho podujatia pozdravil a privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár.

© 2023 MESTO TREBIŠOV