Okresné kolo postupovej súťaže v jesennom aranžovaní

20.10.2017

Piatok 20.10. sa v Centre voľného času Trebišov uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže v jesennom aranžovaní na tému „Truhlík na okno“. Súťaže sa zúčastnili žiačky zo základných škôl okresu Trebišov v dvoch kategóriách: mladšie žiačky (5. a 6. ročník) a staršie žiačky (7. až 9. ročník). Organizátorom tejto súťaže bolo CVČ Trebišov.
Pri výrobe dekorácie mohli súťažiace použiť len plody jesene, napr. tekvice, zeleninu, bukvice, žalude, gaštany, ale aj iný avšak len prírodný materiál podľa vlastného výberu, a to tak, aby vystihoval tému. Všetok rastlinný, pomocný a dekoračný materiál si tvorivé žiačky zabezpečili samy.

Výsledky:
kategória: 5. - 6. ročník
I. Sára Balogová, ZŠ I. Krasku, Trebišov, pripravovala ju Ing. Jana Némethová
II. Fanni Ballová, ZŠ Streda nad Bodrogom, 
III. Vivien Szabová, ZŠ Streda nad Bodrogom.

kategória: 7. - 9. ročník 
I. Vanesa Sugárová, ZŠ Streda nad Bodrogom, pripravovala ju Erika Szaboová
II. Lucia Bičová, ZŠ s MŠ Hlavná 267, Kuzmice, 
III. Letícia Macová, ZŠ Hlavná 333, Cejkov.

Súťažiace, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v obidvoch kategóriách, dostali diplom a vecnú odmenu. Úspešné žiačky z prvého a druhého miesta postupujú na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 10. novembra 2017 v priestoroch Centra voľného času - Regionálneho centra mládeže v Košiciach na Strojárenskej ulici.

© 2023 MESTO TREBIŠOV