Prihlásiť sa

Mesto rekonštruuje budovu MŠ na Hviezdoslavovej ulici

17.10.2017

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu na obnovu obalových konštrukcií MŠ Mier na Hviezdoslavovej ulici.  Finančné prostriedky vo výške 90.000 eur sú určené na realizáciu zateplenia a hydroizolácie strechy a na výmenu vybranej časti výplní otvorov v budove materskej školy. Na jestvujúcu strešnú krytinu je potrebné osadiť polystyrénové dosky. Rekonštrukcia strechy bude spočívať v tom, že z vetranej dvojplášťovej strechy sa vytvorí nevetraná. Plášť strechy sa opatrí novou povlakovou hydroizolačnou vrstvou. Zhodnotenie objektu z hľadiska tepelno-technického sa zabezpečí aj výmenou vybraných okien a dverí za plastové z izolačného trojskla.
Vďaka realizácii projektu, ktorá prebieha od 16. októbra 2017 sa  o. i. výrazne zlepšia podmienky na realizáciu predškolskej výchovy.