Slávnostné stretnutie jubilantov

24.10.2017

Významné životné jubileá oslávili najstarší Trebišovčania utorok 24.10. spolu s primátorom mesta Trebišov.

V reštaurácii hotela Zemplín sa zišlo osláviť sviatočné chvíle 77 jubilantov, ktorí dovŕšili alebo ešte len dovŕšia v tomto roku 80, 85, 90 alebo 95 rokov svojho života.  Cteným hosťom sa prihovoril primátor mesta, ktorý im venoval láskavé a prajné slová, poďakoval za ich prácu pre mesto a poprial im pevné zdravie a radosť zo strávených chvíľ so svojimi blížnymi. Žiaci a žiačky Základnej umeleckej školy v Trebišove pripravili pre prítomných oslávencov príjemné chvíle v podobe hudobného programu.

Po kultúrnom programe, osobných gratuláciách a odovzdaní finančných darov čakalo na jubilantov slávnostné pohostenie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV