Slávnostné stretnutie jubilujúcich manželských párov

25.10.2017

Pozvanie na slávnostné stretnutie spojené s obedom dostali od primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára aj manželské páry, ktoré v roku 2017 oslavujú významné jubileá uzavretia svojho manželstva - zlatú a diamantovú svadbu. Pre manželov - jubilantov, ktorí majú spoločne odžitú minimálne polstoročnicu, mesto v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti pripravilo stredu 25. októbra 2017 hudobno-spoločenský program.

„Zlaté a diamantové“ páry si v reštaurácii hotela Zemplín prevzali z rúk primátora finančný dar a osobnú gratuláciu.

© 2023 MESTO TREBIŠOV