Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení predsedom KSK

27.10.2017

Štvrtok 26. októbra 2017 na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK, ktoré sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach, udelil predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy 18 jednotlivcom a šiestim kolektívom. Za účasti významných hostí – bývalého prezidenta p. Rudolfa Schustera, zástupcov diplomatických zborov akreditovaných v SR, predstaviteľov samospráv, cirkví, významných spoločností a organizácií – boli medzi ocenenými aj zástupcovia nášho mesta.

Z rúk predsedu KSK si prevzali Plaketu predsedu KSK MUDr. Juraj Sobek, lekár a poslanec Zastupiteľstva KSK a, na základe návrhu vedenia mesta, aj Základná umelecká škola Trebišov. Kolektív zamestnancov Základnej umeleckej školy v Trebišove, ktorý si v aktuálnom roku pripomína 60. výročie založenia školy, získal toto ocenenie za vytváranie podmienok pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov s kultúrno-výchovným poslaním, za propagáciu tradičných hodnôt, kvalitnú výchovu a odbornú prípravu mladých talentov a uchovávanie špecifík a zvláštností tak Zemplína, ako aj celého Košického kraja.
 

© 2024 MESTO TREBIŠOV