Literárna čitateľská dielňa s vysokoškolskou pedagogičkou a prekladateľkou Markétou Andričíkovou

24.10.2017

Utorok 24. októbra 2017 sa v Zemplínskej knižnici stretli pedagógovia prvého stupňa z Trebišova s vysokoškolskou pedagogičkou a  prekladateľkou Markétou Andričíkovou na tvorivej čitateľskej dielni pre pedagógov a knihovníkov na tému Ako vyzerá priateľstvo?“

Markéta Andričíková patrí k pozoruhodným a dynamickým osobnostiam v slovenskej literárnej vede, zaoberá svetovou literatúrou a recepciou textov určených pre detského čitateľa a veľkú pozornosť venuje propagácii čítania. Vo svojej literárnej tvorivej čitateľskej dielni predstavila obrázkové knižky súčasných slovenských autorov, na ktorých ukázala, ako sa deťom dajú sprístupniť rozličné perspektívy pri vnímaní a spoznávaní sveta a tiež ako ich využiť, keď chceme deťom pri čítaní sprostredkovať svet hodnôt a naučiť ho „čítať“, teda interpretovať obrázok. Nešlo jej pri tom o poznávanie v zmysle mechanického zapamätávania, ale o tvorivý proces.

© 2023 MESTO TREBIŠOV