Exkurzia členov Klubu kresťanských seniorov do historických častí južného Zemplína

18.10.2017

Členovia Klubu kresťanských seniorov v Trebišove, ktorí pracujú pod vedením Mgr. Jána Demčáka, absolvovali v polovici októbra 2017 exkurziu, počas ktorej obdivovali historické, sakrálne, geografické a prírodné zaujímavosti južného Zemplína.
Po krátkom zastavení vo Veľkých Kapušanoch aktívni seniori navštívili druhú najväčšiu obec Medzibodrožia - Leles. Tam si spravili prehliadku historickej kaplnky a kostola rádu Premonštrátov, ktoré patria ku kláštoru pochádzajúceho z konca 12. storočia. Zaujímavosťou pre nich bola aj vzácna kultúrna pamiatka - gotický kamenný most sv. Gottharda.

Členovia klubu následne navštívili Gymnázium v Kráľovskom Chlmci. Privítala ich p. riaditeľka Dr. Mária Ténaiová, ktorá ich zoznámila s históriou školy. Medzi seniormi bol aj absolvent miestneho gymnázia a tak si spolu zaspomínali na osobnosti, ale aj niektoré zážitky zo života študentov dávnych šesťdesiatych rokoch. Prezreli si aj vybrané objekty a významné zákutia mesta.

Exkurzia pokračovala prehliadkou areálu kostola a kaštieľa Majláthovcov v obci Pribeník. Sprievodca pútavo „prešiel“ históriou oblasti, kaštieľa aj známych rodín v dejinách obce. Spestrením výletu bola zastávka v Kline nad Bodrogom. Príjemné jesenné počasie umocnilo turistom dojmy z najnižšieho miesta Slovenskej republiky, historickej ruiny kostolíka, ktorá je zaznamenaná ako najnižšie položená sakrálna stavba v našom štáte. V Borši zase obdivovali pôvodne románsky kostol z polovice 13. storočia. Záverečným bodom programu bol hradný renesančný kaštieľ z polovice 16. storočia, postavený na základoch pôvodného vodného hradu. Miestny lektor trebišovským seniorom podrobne predstavil významné časti histórie mesta. V bohatej zbierke exponátov na nich názorne „dýchali“ dejiny širšieho okolia i celého Uhorska.

© 2023 MESTO TREBIŠOV