50. výročie Obchodnej akadémie v Trebišove

27.10.2017

Pri príležitosti 50. výročia založenia Obchodnej akadémie v Trebišove škola uskutočnila slávnostnú akadémiu spojenú s oceňovaním riadiacich a pedagogických zamestnancov v divadelnej sále MsKS v Trebišove. Mesto Trebišov udelilo jubilujúcej škole Ďakovný list za obetavú pedagogickú prácu kolektívu jej pracovníkov, ktorí prispievajú k výchove, formovaniu a odbornej profilácii mladých ľudí, rozvoju ich nadania a za vynikajúce výsledky školy, ktorými, na rôznych úrovniach merania, reprezentuje mesto Trebišov.

© 2023 MESTO TREBIŠOV