Inštalácia „schránok dôvery“ na základných školách MsP Trebišov

25.10.2017

Stredu 25.10. zrealizovali príslušníci Mestskej polície Trebišov distribúciu a inštaláciu „Schránok dôvery“ do miestnych základných škôl.

Hlavnou myšlienkou projektu je zvyšovanie povedomia detí na školách o problematike šikanovania (psychického alebo fyzického) a taktiež kyberšikany. Žiaci môžu anonymne vhadzovať do schránky lístky s problémom, ktorý ich trápi. Schránky bude vyprázdňovať každý utorok príslušník mestskej polície. Táto preventívna aktivita Mestskej polície Trebišov je len jednou z foriem, ktoré MsP vykonáva v rámci prevencie.

Aj naďalej sa budú realizovať prednášky spolu s praktickými ukážkami na materských, základných, ale i stredných školách. Preventívne opatrenia sú zo strany polície venované taktiež i ohrozenej skupine seniorov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV