Stretnutie členov denného centra č. 3 - Úcta k starším

25.10.2017

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v 43. KT stretli členovia denného centra č. 3 mesta Trebišov na slávnostnom obede v Pizzerii Marco. Na toto stretnutie bol pozvaný aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, ktorý sa prihovoril všetkým prítomným seniorom a na znak úcty im podaroval kvet. Spolu s primátorom mesta prijala pozvanie aj vedúca odd. sociálnych vecí na MsÚ Mgr. Henrieta Demjanová.

© 2024 MESTO TREBIŠOV