Úprava cestnej komunikácie na Hurbanovej a Pribinovej ulici

08.11.2017

Pracovná skupina pod vedením Ing. J. Kereštana zrealizovala úpravu krajníc cestnej komunikácie na Hurbanovej a Pribinovej ulici pred plánovaným doplnením chýbajúcich obrubníkov a asfaltovaním cesty, ktorá je súčasťou schválenej 2. etapa opráv mestských komunikácií.

© 2024 MESTO TREBIŠOV