Deti z trebišovských materských škôl oslávili svoj deň Pochodom pre zdravie

07.11.2017

Žiaci materských škôl oslávili utorok 7. novembra 2017 Deň materských škôl „Pochodom pre zdravie“, do ktorého sa zapojili okrem detí aj ich rodičia, učitelia materských škôl i elokovaných pracovísk, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

Účastníci podujatia (žiaci materských škôl, rodičia a pedagógovia) vyštartovali spred svojej MŠ o 15.30 hod. s lampiónmi v rukách a prišli na parkovisko ku OC Kaufland, kde ich oficiálne privítal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a vedúca odd. školstva MsÚ Trebišov Mgr. Danica Gajdošová.

Pri príležitosti Dňa materských škôl Mesto Trebišov, ako zriaďovateľ týchto škôl, pripravilo krátky program pre najmenších. Pred OC Kaufland si deti s učiteľmi zaspievali hymnu MŠ, ktorou podporili význam a poslanie týchto školských inštitúcií. Následne vypustili do vzduchu 30 ks balónov vo farbách mesta. Deti sa tešili zo zaujímavých disciplín, ktoré pre ne pripravili pracovníci Centra voľného času Trebišov.     

Zabaviť sa, ale aj preveriť si svoju šikovnosť mohli na štyroch stanovištiach, kde plnili tieto úlohy: kotúľanie lopty, beh s rodičom (za ruku), hod kruhom na dreveného zajaca a slalom s loptičkou na lyžičke. Deti získali sladké odmeny, ale aj jabĺčko.

Pochodom pre zdravie materské školy reflektovali na výzvu Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, z iniciatívy ktorého vzišla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku.    

© 2023 MESTO TREBIŠOV