Pokračovanie v prácach na rekonštrukcii mestskej plavárne

02.11.2017

Mesto pokračuje aj s prácami na rekonštrukcii krytej plavárne. V uplynulých dňoch sa realizovala demontáž starého obvodového plášťa, po demontáži bola osekaná namoknutá a opadávajúca omietka. Pracovníci firmy vyčistili omietky a osekali kabrincový obklad.

© 2024 MESTO TREBIŠOV