Rekonštrukcia MŠ na Hviezdoslavovej ulici

01.11.2017

V 44. KT sa naďalej realizuje projekt „Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier na Hviezdoslavovej ulici“. Doteraz pracovníci firmy uskutočnili výmenu výplní otvorov (okná a dvere), na jestvujúcu krytinu cca polovice strechy budovy osadili polystyrénové dosky v spáde. Plášť strechy ošetrili novou povlakovou hydroizolačnou vrstvou.

© 2023 MESTO TREBIŠOV