Slávenie sv. omše na základoch románskeho kostola Ducha Svätého v areáli MsHS

03.11.2017

Rímskokatolícki veriaci si uctili Pamiatku zosnulých 2. novembra 2017 slávením sv. omše na dochovaných základoch bývalého románskeho kostola Ducha Svätého z 11. storočia, ktoré sa nachádzajú v areáli Mestského hospodárskeho strediska.

Asi po päťsto rokoch sa tu slávila sv. omša na kamennom oltári v apside kostola za zosnulých. Sláveniu Eucharistie predsedal farár a dekan ThDr. Jozef Gnip, PhD. a koncelebrovali kapláni Branislav a Ján. V netradičnom priestore sa zišlo mnoho farníkov, aby si uctili pamiatku na zosnulých v Pánovi. Dekan v homílii pripomenul, že „naši zosnulí nie sú mŕtvi, ale zosnulí v Pánovi“. Je otázka, v akom stave sa nachádzajú? V stave oslávenom alebo očisťujúcom? V tento deň Cirkev vyzýva veriacich myslieť v modlitbách na tých, ktorí ešte „nevidia Božiu tvár.“ 

© 2023 MESTO TREBIŠOV