30. výročie Základnej školy na Komenského ulici

10.11.2017

V roku 1987, presne pred 30 rokmi, sa po prvýkrát otvorili dvere Základnej školy na Komenského ulici. Za ten čas prešla škola značnými zmenami, aby sa z nej mohla stať moderná vzdelávacia inštitúcia s kvalitnými pedagógmi a ochotnými prevádzkovými zamestnancami, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní mladej generácie. Pri príležitosti 30. výročia založenia školy pripravili učitelia a žiaci kultúrno-spoločenský program v divadelnej sále MsKS v Trebišove. Pozvanie na slávnostnú akadémiu prijala o. i. aj zástupkyňa primátora mesta Trebišov Mgr. Viera Mokáňová, ktorá riaditeľovi školy odovzdala ocenenia.

Ďakovný list udelilo Mesto Trebišov základnej škole za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu zamestnancov, ktorí výraznou mierou prispievajú k výchove a všestrannému rozvoju osobnosti mladých ľudí v okrese Trebišov a za vynikajúce výsledky školy, ktorými reprezentuje mesto Trebišov. Mestom Trebišov bol udelený ďakovný list aj riaditeľovi školy Mgr. Radoslavovi Ujhelyimu za dlhoročnú aktívnu pedagogickú činnosť, osobnostný a odborný prínos vo výchovno-vzdelávacom procese a za zodpovedné riadenie vzdelávacej inštitúcie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV