Oprava nedokončených rozkopávok po poruchách vodovodného potrubia na cestách

16.11.2017

VVS, a.s., závod Trebišov, na základe Rozhodnutia Mesta Trebišov, príslušného cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, zrealizovalo odstránenie nedokončených rozkopávok po poruchách vodovodného potrubia na miestnych komunikáciách nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády, M. R. Štefánika, pred RD 1846/398, M. R. Štefánika pred objektom Slávia shop center, Varichovskej a Svätoplukovej ulici.

© 2023 MESTO TREBIŠOV