Odtraňovanie vývratov stromov MsHS

20.11.2017

V mesiaci november odstraňujú pracovníci MsHS z porastov v mestskom parku vývraty stromov (kalamitné drevo), ktoré následne odvážajú do priestorov CO skladov.

© 2023 MESTO TREBIŠOV