Prihlásiť sa

Slávnostná schôdza Ligy proti rakovine

24.11.2017

Liga proti rakovine – pobočka Trebišov zorganizovala piatok 24.11.2017 v zrkadlovej sále Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove slávnostnú schôdzu pri príležitosti 15. výročia jej založenia.  Po slávnostnom otvorení schôdze a privítaní hostí riaditeľkou múzea a primátorom mesta Trebišov vystúpili žiaci ZUŠ. Súčasťou programu bola aj prehliadka múzea, jazdiarne a Mauzólea Andrássyovcov v mestskom parku.