Prihlásiť sa

Kriminálna prevencia pre seniorov

24.11.2017

Piatok 24. 11. 2017 Mestská polícia Trebišov pripravila prednášku o kriminálnej prevencii určenú seniorom. Práve táto cieľová skupina občanov je, žiaľ, často obeťou trestnej činnosti. Z dôvodu predchádzania dôsledkov páchanej trestnoprávnej činnosti sa mestská polícia spolupodieľa na preventívnom programe ,,Bezpečná jeseň života„, tentokrát s podnázvom – Ako sa brániť na verejnosti a doma pred možným nebezpečenstvom.

Preventívny program ponúkol konkrétne spôsoby základných návykov bezpečného správania sa, ktoré majú napomôcť seniorom zvýšiť ich vlastnú bezpečnosť pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Hlavným cieľom programu “Bezpečná jeseň života„ bolo pomáhať ohrozenej skupine dôchodcov a dohliadať na jej bezpečnosť, chrániť ju, ale aj všetkých svojich blízkych alebo známych. Cenné rady, špeciálny prístup a odporúčania sprostredkovali seniorom skúsení príslušníci - preventisti Mestskej Polície Trebišov: Bc. Jindřich Sosna a Martina Gatyášová. Prednáška pre seniorov bola súčasťou projektu “Učíme sa celý život."