73. výročie oslobodenia mesta Trebišov

01.12.2017

Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Trebišov spod fašistickej nadvlády sa piatok 1.12.2017 uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pamätníku osloboditeľov na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Pokloniť sa pamiatke hrdinov prišli zástupcovia štátnej správy, samosprávy a organizácií, ako aj zástupcovia Ozbrojených síl SR. Počas tejto spomienky si prítomní uctili pamiatku vojakov, ktorí v boji za mier položili svoje životy. 

V roku oslobodenia nášho mesta bola preň symbolickým darom obeta v podobe smrti 267 vojakov a 17 tunajších občanov. Prvým decembrovým dňom v roku 1944 sa skončila éra beznádeje a strachu a otvorila sa pre človeka možnosť žiť v spoločnosti so základným právom – právom na život.

© 2024 MESTO TREBIŠOV