Prihlásiť sa

ZUŠ získala Cenu mesta Trebišov

01.12.2017

Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár slávnostne odovzdal Cenu mesta Trebišov Základnej umeleckej škole v Trebišove.

Cenu mesta Trebišov tvorí plaketa s erbom mesta a peňažitá odmena vo výške 1 328 eur. Odovzdaná bola piatok 1. decembra 2017 Základnej umeleckej škole v Trebišove na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 66/2017 zo dňa 31. júla 2017.

Cena mesta bola Základnej umeleckej škole v Trebišove udelená, podľa Štatútu Mesta Trebišov, za vynikajúce tvoriv...é výkony, významné výsledky umeleckej činnosti a za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.