Prihlásiť sa

Preventívno-bezpečnostné podujatie - Dopravná výchova

01.12.2017

Mestská polícia v Trebišove realizovala, v druhej polovici novembra 2017, dvojdňové preventívno-bezpečnostné podujatie, ktoré bolo zamerané na tému „Dopravná výchova“. Deti predškolského veku absolvovali praktickú časť dopravnej výchovy na mobilnom dopravnom ihrisku v priestoroch bývalej športovej hale v mestskom parku. Na podujatí sa v prvý deň zúčastnilo 90 detí z MŠ na Škultétyho ul., MŠ Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta a druhý deň 50 predškolákov z MŠ na Komenského ul.  a MŠ na Ul. 1. decembra. Modelové dopravné ihrisko si vyskúšalo aj 40 žiakov prvého stupňa ZŠ na Ul. I. Krasku.

Stoosemdesiat detí si vypočulo prednášku o pravidlách cestnej premávky a zapojilo sa aj do praktickej ukážky, výcviku v simulovaných dopravných situáciách s použitím dopravných značiek,  semaforov a ostatných dopravných „rekvizít“, ktoré pripravili príslušníci MsP v Trebišove. Stará športová hala sa tak na niekoľko hodín stala improvizovanou dopravnou križovatkou, kde si mohli účastníci netradičného podujatia vyskúšať, čo vedia o pohybe na cestnej komunikácii, ale zároveň sa dozvedieť aj nové informácie. Na organizácii podujatia participoval Územný spolok Slovenského Červeného Kríža v Trebišove, ktorý ochotne zapožičal model mobilného dopravného ihriska.

Cieľom uskutočneného preventívneho podujatia bolo zvýšiť „dopravné povedomie“ detí materských škôl a žiakov prvého stupňa školských zariadení, a tým v čo najväčšej miere eliminovať prípadné nehody v cestnej premávke. Mestská polícia bude aj naďalej pokračovať v tejto téme formou prednášok, besied a ukážok činností príslušníkov MsP Trebišov.

Preventívna činnosť  bola realizovaná pod vedením: Bc. Jindřicha Sosnu, referenta pre výkon služby MsP a realizovali ju príslušníci MsP:  Martina Gatyášová, Ing. Martin Michalko, ako aj preventistka OR PZ SR por. Bc. Alexandra Kuchárová.