Rozsvietenie vianočného stromčeka a príchod sv. Mikuláša do Trebišova

05.12.2017

Slávnostné rozsvietenie centrálneho vianočného stromčeka sa uskutočnilo utorok 5. decembra o 16.00 h pred budovou MsKS za prítomnosti primátora mesta PhDr. Marka Čižmára. Stromček rozsvietili všetci prítomní Trebišovčania spolu s primátorom mesta Trebišov, po krátkom kultúrnom programe detí.

Po rozsvietení stromčeka navštívil Trebišov sv. Mikuláš, ktorý čakal deti v estrádnej sále MsKS v sprievode svojej vernej družiny: a to anjelikov a čerta. Detských návštevníkov podujatia privítala rozprávková postava Jančiči. Spoločne tu odohrali divadelné predstavenie venované najmenším. Celý program bol spestrený hudbou, poprepletaný vtipnými scénkami a veselými pesničkami o dobrých skutkoch. Žiadne dieťa neodišlo domov bez sladkosti od sv. Mikuláša.

Počas mikulášskeho podvečera mohli deti, pred objektom MsKS, vidieť živý betlehem, ktorého súčasťou boli zvieratká (kozičky, ovečky a zajace) z Mestského hospodárskeho strediska. V betleheme sa vynímali aj drevené sochy sv. Jozefa, sv. Márie, jezuliatka, anjela, ovečiek a teliatka, ktoré pochádzajú zo sochárskej dielne Jána Kešeľa z Bačkova.

© 2024 MESTO TREBIŠOV