2. etapa opráv mestských komunikácií je ukončená

22.11.2017

Inžinierske stavby a. s. Košice ukončili 2. etapu opráv mestských komunikácií v novembri 2017.  

Výber zhotoviteľa sa uskutočnil v októbri formou elektronického trhoviska. V rámci tejto etapy pracovníci firmy opravili asfaltový povrch cesty na Ul. Československej armády (od Rodinnej lekárne po koniec areálu bývalej STS), cestu na Puškinovej ulici, Škultétyho ulici pri KaSS (vjazd a mestská plocha pred BD 2077), prepojenie ulíc Hurbanova – Pribinova a tiež chodník na Škultétyho ulici pred BD 1921/6, chodník na Škultétyho ulici (od Rastislavovej ulice po BD 2078/3) a vstupný chodník do budovy CVČ na Ulici T. G. Masaryka.

© 2023 MESTO TREBIŠOV