Mesto Trebišov ukončilo obnovu obalových konštrukcií MŠ Mier na Hviezdoslavovej ulici

28.11.2017

V novembri 2017  Mesto Trebišov ukončilo projekt „Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier na Hviezdoslavovej ulici“, na ktorý bola použitá získaná dotácia vo výške 90.000 eur z Environmentálneho fondu.

V rámci projektových činností sa zrealizovalo zateplenie, hydroizolácia strechy a výmena vybraných okien a dverí za plastové z izolačného trojskla. Na jestvujúcu strešnú krytinu boli osadené polystyrénové dosky v spáde. Z vetranej dvojplášťovej strechy budovy sa vytvorila nevetraná. Plášť strechy sa opatril novou povlakovou hydroizolačnou vrstvou.

Ďalšie školské zariadenie, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov, tak získalo kvalitnejšie priestory určené na predškolskú výchovu detí.

© 2024 MESTO TREBIŠOV