Oprava strechy MsÚ bola ukončená

08.12.2017

Stredu 6. decembra 2017 pracovníci firmy MI Top, spol. s r. o. ukončili opravu strechy mestského úradu, ktorú vykonali nad strojovňou výťahu a v juhovýchodnej časti strechy na 5. poschodí.

Strecha bola zateplená, nakoľko tepelnoizolačné vrstvy v pôvodnom strešnom plášti neboli v dostatočnej kapacite. Na opravu bola použitá hydroizolačná fólia Sikaplan 15 G a na tepelnú izoláciu strechy sa využil polystyrén EPS 150.
Na túto rekonštrukciu strechy MsÚ Mesto Trebišov získalo účelovú dotáciu Ministerstva financií SR vo výške 13.000 EUR. Celková cena diela bola 13.956,06 EUR.

© 2024 MESTO TREBIŠOV