Prihlásiť sa

Mesto v spolupráci s HaZZ vykonalo orezy stromov v areáli CZŠ sv. Juraja

14.12.2017

Štvrtok 14.12. pracovníci Hasičského a záchranného zboru v Trebišove v spolupráci so zamestnancami Mestského hospodárskeho strediska, pracovnou skupinou vedenou Ing. J. Kereštanom a pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov zrealizovali orezy stromov v areáli CZŠ sv. Juraja. Orezy stromov boli nevyhnutné z dôvodu možného poškodenia vedenia vysokého napätia do mestskej časti Paričov, ako aj zachovania bezpečnosti žiakov, pedagógov a ochrany majetku mesta a školy