Rokovanie Pléna OV SZPB

14.12.2017

Štvrtok 14.12. zorganizoval Oblastný výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove zasadnutie Pléna OV SZPB v obradnej miestnosti MsÚ v Trebišove.

V programe bolo prerokovaných 14 bodov. Po otvorení rokovania sa účastníkom stretnutia prihovoril RNDr. Zdenko Marton, vedúci organizačného oddelenia SZPB a doc. PhDr. Viliam Longauer, CsC, tajomník SZPB, Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda SZPB a Milan Urban, predseda Oblastného Výboru SZPB Trebišov. Pozvanie na zasadnutie prijal aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár.

© 2024 MESTO TREBIŠOV