Trebišovčania môžu mať Betlehemské svetlo vo svojich domácnostiach aj počas tohtoročných Vianoc

21.12.2017

Betlehemské svetlo „dorazilo“ štvrtok 21.12. 2017 dopoludnia do Trebišova. Na MsÚ ho prijal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár od slovenských skautov.

Odpálený plamienok z miesta narodenia Ježiša Krista skauti priniesli na Slovensko 16. decembra 2017 z rímskokatolíckeho farského kostola sv. Františka z Assisi vo Viedni, kde ho prevzali na slávnostnej ekumenickej ceremónii od rakúskych zástupcov skautingu. Od tej chvíle Betlehemské svetlo začalo svoju púť do krajín celého sveta. Svetlo sa bude šíriť cez celé Poľsko, pobaltské krajiny do Ruska a na ďalekú Sibír.
K dispozícii bude pre verejnosť v slovenských kostoloch až do Vianoc.

Počas posledného víkendu pred Vianocami, sobotu 23.12., budú už od skorého rána skautské posádky roznášať svetlo vlakmi po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí a všade tam, kde nie je vlakové spojenie. Betlehemské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom obývanom mieste na Slovensku, na Lomnickom štíte.

Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla  

© 2023 MESTO TREBIŠOV