Prihlásiť sa

Deň učiteľov 2018

06.04.2018

Piatok 6. apríla 2018 Mesto Trebišov zorganizovalo spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Deň učiteľov je sviatok, ktorým sa pripomína významné postavenie tohto povolania v spoločnosti a oceňuje sa práca všetkých pedagogických pracovníkov, ale i všetkých zamestnancov školstva. Učitelia formujú detskú dušu, učia spoznávať svet a vedieť sa v ňom orientovať, rozvíjajú myslenie, umelecké i fyzické schopnosti, osobité talenty detí a spolu s ostatnými primárnymi skupinami finalizujú hodnotovú orientáciu, pomáhajú dotvoriť charakter, svedomie a morálku.

Práve tento deň dáva príležitosť žiakom a verejnosti na to, aby otvorene prejavili voči nim svoju úctu a poďakovanie. V úvode programu sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove pekným hudobným vystúpením. Pozvaným hosťom, pedagógom, sa následne prihovoril primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý im vyjadril poďakovanie za ich zodpovedný prístup k práci a ocenil ich nezastupiteľnú úlohu v dnešnej spoločnosti. Mesto Trebišov sa rozhodlo oceniť jedenástich pedagógov za oddanú prácu a lásku, ktorú dennodenne rozdávajú deťom.

Sú to: Dana Berincová,

Jaroslava Drábová,

Ján Hudák,

Mgr. Iveta Kavuľová,

Magdaléna Lešová,

Bc. Mária Poľáková,

Mgr. Gabriela Savková,

Mgr. Darina Varhoľová,

Jozef Vasiľ,

RNDr. Zlatica Ujhelyiová,

Mgr. Milena Zajoncová.

Pred odovzdávaním ďakovných listov si účastníci slávnostného stretnutia pozreli krátke videozáznamy o ocenených učiteľoch, na ktorých videli, ako počas vyučovacieho procesu pracujú so žiakmi. Všetci pedagógovia sa následne presunuli do estrádnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove, kde bola pre nich pripravená slávnostná recepcia.