Mesto Trebišov získalo vyše 34.000 EUR v projekte SZĽH

07.06.2018

Mestu Trebišov boli schválené finančné prostriedky Slovenského zväzu ľadového hokeja v rámci Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry vo výške 34.815 EUR na dobudovanie dvoch šatní na zimnom štadióne, pričom celková suma rekonštrukcie, aj so spoluúčasťou mesta, bude upresnená po skončení verejného obstarávania.

Ako úspešný žiadateľ bude môcť mesto Trebišov vďaka získanej dotácii vytvoriť lepšie materiálno-technické podmienky na prípravu mladých hokejistov, krasokorčuliarov a pre verejnosť využívajúcu tunajší štadión.