Mesto Trebišov získalo od ministerstva vnútra SR prívesný vozík s protipovodňovou technikou

11.06.2018

Piatok 8. júna 2018 ministerka vnútra SR Denisa Saková spolu s prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR Alexandrom Nejedlým odovzdali zástupcovi mesta Trebišov protipovodňový prívesný vozík s plnou výbavou, ktorý bude k dispozícii pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Trebišov.  

Slávnostné odovzdávanie prebehlo na požiarnom útvare v Moldave nad Bodvou.  

Rozšírenie technického vybavenia zboru predstavuje efektívnejšiu možnosť zásahu pri mimoriadnych udalostiach, povodniach (prečerpávanie vody zo zaplavených domov, pivníc a iných objektov), takisto pri následkoch požiarov s cieľom ochrániť majetok a život občanov mesta.    

Ministerstvo vnútra SR venovalo protipovodňový prívesný vozík 36 obciam Košického kraja, z toho 8 ks vozíkov putovalo DHZ z Trebišovského okresu.