Profesionálny hasič Miroslav PRINCÍK svojím činom podporil ZO DIATV na 3. ročníku Nočného behu 2018

10.06.2018

Aj 3. ročník Nočného behu 2018 bol spojený s dobročinnosťou. Návštevníci a účastníci preteku v amfiteátri mestského parku mohli celý večer finančne pomôcť Základnej organizácii DIATV Trebišov – Zväzu diabetikov Slovenska.

Diabetikov z Trebišova iniciatívne podporil i profesionálny hasič Miroslav PRINCÍK, ktorému mesto Trebišov za odhodlanie a jeho ušľachtilý čin - odbehnúť 5 km trať v ťažkom hasičskom zásahovom obleku - udelilo Ďakovný list.